relatie en gezin

  • Huwelijk
  • Samenwonen
  • Echtscheiding
  • Onderhoudsgeld
  • Erfenissen
  • Boedelscheiding

U kan in het kantoor terecht voor diverse problemen die zich in de familiale sfeer kunnen voordoen. Problemen tussen echtgenoten, samenwonenden, financiële vorderingen, omgangsrecht, onderhoudsgeld…