algemeen burgerlijk recht

Het kantoor geeft advies en bijstand bij het voeren van onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten en akkoorden, en het voeren van procedures voor de rechtbank, en dit voor diverse problemen die worden behandeld in het Burgerlijk Wetboek, zoals onder andere:

 • huur en pacht
 • koop en verkoop
 • burenhinder
 • schenkingen
 • testamenten
 • bewaargeving
 • lastgeving
 • lening
 • erfdienstbaarheden
 • opstal
 • erfpacht
 • vruchtgebruik
 • opmeting en afpaling
 • bewaargeving

APPARTEMENTSRECHT / GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM

Rechten en plichten van de appartementseigenaar

De gewone en buitengewone algemene vergadering

De beoordeling van de regelmatigheid van de beslissingen van de algemene vergadering, de syndicus