aansprakelijkheidsrecht

Het kantoor zal u bijstaan om een schadeclaim voor u hard te maken en in te vorderen.

 

Wordt u zelf geconfronteerd met een schadeclaim, dan zal het kantoor u bijstaan om die claim ongedaan te maken of zo veel mogelijk te minimaliseren.

 

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te herstellen of te compenseren.

 

Die verplichting ontstaat meestal omdat men een fout of onzorgvuldigheid heeft begaan. Een inbreuk op wettelijke regels die men terugvindt in het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek… kan een fout uitmaken. Aansprakelijkheid kan ook ontstaan door het niet naleven van contractuele verplichtingen.

 

De wet voorziet zelfs vormen van foutloze of objectieve aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen, van meesters voor hun dienstboden, van onderwijzers voor hun leerlingen, van eigenaars voor hun dieren of gebouwen, de aansprakelijkheid voor de zaken die men onder zijn bewaring heeft… Een ander voorbeeld is overmatige burenhinder, waarbij de storing van het eigendomsgenot van een ander persoon ook zonder een fout de plicht tot schadevergoeding kan doen ontstaan.

 

Er zijn ook heel wat vormen van aansprakelijkheden die volgens eigen regels werken, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van een producent voor een gebrek in zijn product.